Tin hot

Thay đổi giám đốc

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do bán doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do bán doanh nghiệp
  • Thay đổi giám đốc
  • 25 tháng 10, 2014

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO CHỦ DOANH NGHIỆP BÁN: 1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua). 2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng ...

Thay đổi đại diện: Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do tặng cho doanh nghiệp
Thay đổi đại diện: Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do tặng cho doanh nghiệp
  • Thay đổi giám đốc
  • 25 tháng 10, 2014

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO TẶNG, CHO DOANH NGHIỆP:1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho).2- Bản sao hợp lệ một trong các ...

Thay đổi đại diện: chủ doanh nghiệp tư nhân
Thay đổi đại diện: chủ doanh nghiệp tư nhân
  • Thay đổi giám đốc
  • 25 tháng 10, 2014

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế).2- Bản sao hợp lệ một trong ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Thay đổi giám đốc
  • 24 tháng 10, 2014

( Đăng ký kinh doanh) Thay đổi  giám đốc - người đại diện pháp luật dịch vụ của Bắc Việt Luật bao gồm: - Người đại diện theo pháp luật có thể là: Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch ...

 Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp
Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp
  • Thay đổi giám đốc
  • 12 tháng 9, 2014

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Trình tự thực hiện thay đổi ...